قدرت اطلاعات در مذاکره

قدرت اطلاعات در مذاکره

/
سه توصیه برای مذاکره که می توانید در جلسه بعدی خود از آنها ا…
چگونه به کمک زبان بدن علاقه خود را نشان بدیم؟

چگونه به کمک زبان بدن علاقه خود را نشان بدیم؟ (مخصوص دخترها)

/
شاید برای شما هم سخت باشه که بتونید با افراد دیگه ارتباط بگیرید…
چطور در حل اختلاف، احساسات خود را کنترل کنیم؟

چطور در حل اختلاف، احساسات خود را کنترل کنیم؟

/
توصیه هایی در زمینه کنترل احساسات برای حل اختلافها توصیه های…
بر سر میز مذاکره، چقدر از اطلاعاتمان را باید به اشتراک بگذاریم؟

بر سر میز مذاکره، چقدر از اطلاعاتمان را باید به اشتراک بگذاریم؟

/
مهم است که با دقت اطلاعات خود را بر سر میز مذاکره به دیگری انت…
مذاکره، رضایت و کفایت

مذاکره، رضایت و کفایت

/
اصول رضایت و کفایت می توانند به ما کمک کنند وقی گزینه های زیا…
در مذاکره، طرف مقابل چقدر اختیار دارد؟

در مذاکره، طرف مقابل چقدر اختیار دارد؟

/
متخصصان مذاکره توصیه می کنند اختیار حریف را شفاف سازی کنیم تا بتو…
چطور اهداف و ارزش های خود را در مذاکره متعادل کنیم؟

چطور اهداف و ارزش های خود را در مذاکره متعادل کنیم؟

/
وقتی مذاکره کنندگان در میز مذاکره با اختلاف بر سر اهداف سر و …
قبل از مذاکره غذا بخوریم یا نه !!!

قبل از مذاکره غذا بخوریم یا نه !!!

/
در مذاکرات، قبل از اینکه مذاکره را شروع کنید چیزی بخورید وقتی…
رفتار مذاکره کنندگان باهوش

رفتار مذاکره کنندگان باهوش

/
در مذاکرات قراردادی، مذاکره کنندگان باهوش سخت روی موضوعات کوچک تمر…
تکنیک های مذاکره برای مدیران

تکنیک های مذاکره برای مدیران

/
وقتی در حال مدیریت روابط پیچیده هستیم چطور باید بر سر میز مذاکره به …