آرشیو دسته: کلاس و کارگاه ها

گزارش جلسه هجدهم دوره جامع هوش مالی یک در ابنجا به گزارش جلسه هجدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد. در دوره جامع ...
ادامه مطلب ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۷
گزارش جلسه هفدهم دوره جامع هوش مالی یک در ابنجا به گزارش جلسه هفدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین ...
ادامه مطلب ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
سمینار ایستگاه 97 برگزار شد در اینجا به گزارش سمینار ایستگاه 97 می پردازیم. این سمینار در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه نود و هفت با حضور بیش از یکصد نفر ...
ادامه مطلب ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۷
گزارش جلسه چهارم دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه چهارم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
گزارش جلسه سوم دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه سوم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۳۱ فروردین , ۱۳۹۷
گزارش جلسه دوم دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه دوم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۱۳ اسفند , ۱۳۹۶
گزارش جلسه اول دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه اول دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۱۲ اسفند , ۱۳۹۶
گزارش دومین سمینار ثروت رویا نیست در اینجا به گزارش دومین سمینار ثروت رویا نیست می پردازیم. این سمینار در چهارم اسفند ماه در ساعت پانزده با بیش از یکصد شرکت کننده برگزار ...
ادامه مطلب ۶ اسفند , ۱۳۹۶
گزارش جلسه شانزدهم دوره جامع هوش مالی یک   در اینجا به گزارش جلسه شانزدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک در مرداد ماه با حضور بیست و ...
ادامه مطلب ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
گزارش جلسه پانزدهم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه پانزدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در ...
ادامه مطلب ۲۸ بهمن , ۱۳۹۶
گزارش جلسه چهاردهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه چهاردهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۹ بهمن , ۱۳۹۶
گزارش جلسه سیزدهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه سیزدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۸ بهمن , ۱۳۹۶
گزارش جلسه دوازدهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه دوازدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۱۸ دی , ۱۳۹۶
گزارش جلسه یازدهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه یازدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۱۷ دی , ۱۳۹۶
تور تفریحی و آموزشی قبرس شمالی برگزار شد تور تفریحی و آموزشی قبرس شمالی در آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش برگزار شد. در بامداد سیزدهم آذر ماه، با ...
ادامه مطلب ۲ دی , ۱۳۹۶