آرشیو دسته: کلاس و کارگاه ها

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۴ آذر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۳ آذر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۹ آبان , ۱۳۹۶
گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۵ آبان , ۱۳۹۶
گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۲ آبان , ۱۳۹۶
گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۲۹ مهر , ۱۳۹۶
دومین سمینار هوش مالی برگزار شد به گزارش دومین سمینار هوش مالی می پردازیم. این سمینار در تاریخ هفدهم مهر ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی بهرام پور و عبدالحکیم بائی برگزار ...
ادامه مطلب ۱۹ مهر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه چهارم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه چهارم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.   دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب ۱۸ مهر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه سوم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه سوم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب ۱۷ مهر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه دوم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه دوم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب ۱۶ مهر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه اول دوره جامع هوش مالی یک در اینجا قصد داریم به گزارش جلسه اول دوره جامع هوش مالی یک بپردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این ...
ادامه مطلب ۱۵ مهر , ۱۳۹۶
سمینار هوش مالی برگزار شد سمینار هوش مالی برگزار شد و در ادامه به گزارش این سمینار می پردازیم. این سمینار در تاریخ سی و یکم مرداد ماه هزار سیصد و نود ...
ادامه مطلب ۳ شهریور , ۱۳۹۶
هشتمین سمینار ارباب پول هشتمین سمینار ارباب پول باشید برگزار شد. در ادامه به گزارش این سمینار می پردازیم این سمینار در تاریخ سیزدهم مرداد ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی ...
ادامه مطلب ۱۴ مرداد , ۱۳۹۶
هفتمین سمینار ارباب پول هفتمین سمینار ارباب پول برگذار شد. در ادامه به گزارش این سمینار می پردازیم این کارگاه در تاریخ بیست سوم تیر ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی ...
ادامه مطلب ۳۱ تیر , ۱۳۹۶
دوره اصول و فنون مذاکره کلاس ها و دوره اصول و فنون مذاکره در حال برگزاری می باشد. ما در روز بیش از پنجاه هزار مذاکره با خود، اطرافیانمان انجام می دهیم. تضادی ...
ادامه مطلب ۲۱ بهمن , ۱۳۹۵