آرشیو دسته: کلاس و کارگاه ها

دوره اصول و فنون مذاکره کلاس ها و دوره اصول و فنون مذاکره در حال برگزاری می باشد. ما در روز بیش از پنجاه هزار مذاکره با خود، اطرافیانمان انجام می دهیم. تضادی ...
ادامه مطلب ۲۱ بهمن , ۱۳۹۵
مبانی مذاکره کارگاه مبانی مذاکره برگزار شد. در اینجا به گزارش این جلسه می پردازیم این کارگاه در تاریخ هشتم بهمن ماه توسط علی بهرام پور برگزار گردید برای شناخت بیشتر ابتدا شرکت کنندگان ...
ادامه مطلب ۱۱ بهمن , ۱۳۹۵