آخرین نوشته ها

توصیه هایی برای مذاکره تجاری

توصیه هایی برای مذاکره تجاری

, ,
توصیه هایی برای مذاکره تجاری در این مقاله به توصیه هایی برای مذاکره تجاری می پردازیمدر این مقاله که از مقالات دانشگاه هاروارد می باشد با عنوان How to Remain Detached Yet Fully Engaged in Negotiations: Tips for Business Negotiators خواهیم پرداخ…
تکنیک های مذاکره

تکنیک های مذاکره

, , ,
تکنیک های مذاکره در این مقاله به تکنیک های مذاکره می پردازیماین مقاله با عنوان Negotiation Tactics for Managing Relationships یکی از مقالات ترجمه شده دانشگاه هاروارد می باشد. تکنیک های مذاکره برای مدیریت روابطچگونه مذاکره شما را در …
دروغ گفتن

دروغ گفتن

, , ,
دروغ گفتن در این مقاله به دروغ گفتن پردازیمدر این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای از دانشگاه هاروارد با عنوان Dealing with Difficult People: Lies, Lies, and More Lies می پردازیم. معامله با افراد سختگیر: دروغ، دروغ و باز هم …

پربازدیدها

زبان بدن

محصولات

No products found which match your selection.