کلید پذیرش (از مجوعهٔ آموزشی کلیدهای تحول فردی)

کلید پذیرش (از مجوعهٔ آموزشی کلیدهای تحول فردی)

مدرسان: محمود پیرحیاتی و علی‌اکبر قزوینی
نوع محصول: فایل آموزشی صوتی و متنی

توضیحات کامل را در ادامه همین صفحه می‌توانید بخوانید.

39,600 تومان