آرشیو برچسب: ارزش در مذاکره

راهکار ایجاد ارزش در مذاکره در این مقاله به راهکار های ایجاد ارزش در مذاکره می پردازیم. اکثر افراد به مذاکره به عنوان یک نزاع نگاه می کنند که هدف در آن زرنگ ...
ادامه مطلب ۲ اسفند , ۱۳۹۵
ایجاد ارزش در مذاکره ارزش در مذاکره ، یکی دیگر از بحث های مهم و موثر در مذاکره می باشد. برای ایجاد ارزش در مذاکره چند استراتژی موثر را می آموزیم.   استراتژی اول: ...
ادامه مطلب ۱ اسفند , ۱۳۹۵