آرشیو برچسب: انواع مذاکره

انواع مذاکرات در این مقاله به انواع مذاکرات می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Types می پردازیم دو نوع مذاکره مختلف وجود دارد: مذاکره یکپارچه و مذاکره ...
ادامه مطلب ۱۲ مهر , ۱۳۹۶
چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هستید؟ چهار نوع مذاکره کننده داریم: شما جزو کدام دسته هستید؟ در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Four Types of ...
ادامه مطلب ۲۸ شهریور , ۱۳۹۶
مذاکره و انواع مختلف مذاکره دز این مقاله به مذاکره و انواع مختلف مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation And Different Types Of Negotiators می پردازیم   " مباحثه ها ...
ادامه مطلب ۲۵ مرداد , ۱۳۹۶
انواع مذاکره در سازمان ها در این مقاله به انواع مذاکره در سازمان ها می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Types of negotiation in organizations می پردازیم با توجه به زمان ...
ادامه مطلب ۸ مرداد , ۱۳۹۶
انواع مذاکره در این مقاله به انواع مذاکره می پردازیم. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Types می پردازیم. دو نوع مذاکره وجود دارد: یکپارچه و توزیعی. این مقاله تفاوت های مهم بین ...
ادامه مطلب ۱ مرداد , ۱۳۹۶
اهمیت مذاکره در این مقاله به اهمیت مذاکره می پردازیم. پیش از این تعریف مذاکره را آموختیم. هنگامی که ما برای گرفتن تصمیمی با خود صحبت می کنیم، به این کار مذاکره ...
ادامه مطلب ۹ بهمن , ۱۳۹۵
قدرت چیست در این مقاله به قدرت چیست می پردازیم و با توضیح قدرت و حالتهای موجود آن در مذاکره و خرید و فروش، می توانیم دید بهتری نسبت به قدرت ...
ادامه مطلب ۷ بهمن , ۱۳۹۵