نوشته‌ها

آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟
, , , ,

آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟

آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ موضوع این مقاله می باشد.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Do You Know When They’re Lying می پردازیم.آیا دروغگویی فقط بخشی از مذاکره است؟تحقیقات اخ…
فراتر از زبان بدن
, , , ,

روانشناسی احساسی - روانشناسی فراتر از زبان بدن

روانشناسی احساسی - روانشناسی فراتر از زبان بدن از سری مقالات این شنبه در این مقاله به روانشناسی احساسی - روانشناسی فراتر از زبان بدن می پردازیماین مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Emotional Psychology - The Psychology Behind Body Language …
یکصد نکته برتر برای صحبت کردن که هر مذاکره کننده باید بداند
, , , ,

یکصد نکته برتر برای صحبت کردن که هر مذاکره کننده باید بداند

یکصد نکته برتر برای صحبت کردن که هر مذاکره کننده باید بداند در این مقاله به یکصد نکته برتر برای صحبت کردن که هر مذاکره کننده باید بداند می پردازیماین مقاله که از سری مقالات این شنبه می باشد به ترجمه مقاله ای با عنوان  Top Public Speaking T…
دانشمندان چگونه مفهوم پول را به میمون ها یاد می دهند؟
, , ,

دانشمندان چگونه مفهوم پول را به میمون ها یاد می دهند؟

دانشمندان چگونه مفهوم پول را به میمون ها یاد می دهند؟ دانشمندان چگونه مفهوم پول را به میمون ها یاد می دهند؟ موضوع مقاله ای از سری مقالات این شنبه می باشد.مقاله دانشمندان چگونه مفهوم پول را به میمون ها یاد می دهند؟ تحقیقی با عنوان How scienti…
رفتار اخلاقی
, , , ,

رفتار اخلاقی

رفتار اخلاقی در این مقاله به رفتار اخلاقی می پردازیم که ترجمه مقاله ای با عنوان Practical Ethics: Four Paths To Greater Virtue می باشددر ادامه مقاله های این شنبه به رفتار اخلاقی می پردازیم.برای من عجیب نیست که در این زمان که اخلاق و ار…
مهارت های برقراری ارتباط
, , , ,

مهارت های برقراری ارتباط

مهارت های برقراری ارتباط در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان مهارت های برقراری ارتباط می پردازیم.این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان A Look at Some of the Most Important Communication Skills for Almost Any Situation می پردازیم…
هفت رفتار که باید از آنها اجتناب شود
, ,

هفت رفتار که باید از آنها اجتناب شود

هفت رفتار که باید از آنها اجتناب شود از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان هفت رفتار که باید از آنها اجتناب شود اشاره می نمائیم1) پیش از شروع درباره ی معامله تان با کسی حرف نزنید.این کار طرف مقابل است که شما را متقاعد کند که مقیاس ه…
هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره
, ,

هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره

هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره می پردازیم.در این مقاله قصد داریم هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره را بررسی نمائیم.  بدون …
راز واقعی برای بردن
, , , , ,

راز واقعی برای بردن

راز واقعی برای بردن در این مقاله از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان راز واقعی برای بردن می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان  The Real Secret to Winning: A Cool Head, Every Time می پردازیم واقعا …
چگونه برای رابطه خود با مشتری مان هدف بسازیم؟
, , , ,

چگونه برای رابطه خود با مشتری مان هدف بسازیم؟

چگونه برای رابطه خود با مشتری مان هدف بسازیم؟ از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان چگونه برای رابطه خود با مشتری مان هدف بسازیم؟ می پردازیم.این مقاله ترجمه شده مقاله ای با عنوان How to Build Value in Your Customer Relationships می پردا…