نوشته‌ها

مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه

مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه

, ,
مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه در این مقاله به مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه می پردازیم.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Top 10 Crucial Rules for College Grad Interview Negotiations می پردازیم. اگر به تاز…
حالات دهان و لب ها در زبان بدن

حالات دهان و لب ها در زبان بدن

, , ,
حالات دهان و لب ها در زبان بدن در این مقاله به حالات دهان و لب ها در زبان بدن می پردازیم.این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Mouth Expressions and Lips in Body Language می پردازیم.لب ها به همراه چشمان، ویژگی های اصلی صورتمان را می سازند…
مدیریت بدهی

مذاکره مشاوره مدیریت بدهی برای شرکت ها

, ,
مذاکره مشاوره مدیریت بدهی برای شرکت ها در این مقاله به مشاوره مدیریت بدهی برای شرکت ها می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Debt Management Advice For Businesses می پردازیم.بدهی شرکت می تواند یک مانع باشد. …
آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟

آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟

, , , ,
آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ موضوع این مقاله می باشد.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Do You Know When They’re Lying می پردازیم.آیا دروغگویی فقط بخشی از مذاکره است؟تحقیقات اخ…
شناسایی دروغ در مذاکرات

شناسایی دروغ در مذاکرات

, , ,
شناسایی دروغ در مذاکرات در این مقاله به شناسایی دروغ در مذاکرات می پردازیم.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Detecting Lies In Negotiations می پردازیم.مذاکره‌کنندگان معمولاً به هرچیزی که فکر می کنند آن را نمی گویند.گاهی مقا…
ایجاد ارزش در مذاکره

ایجاد ارزش در مذاکره

, ,
ایجاد ارزش در مذاکره در این مقاله به ایجاد ارزش در مذاکره می پردازیم.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Value Creation In Negotiations می پردازیم.چگونه در تمام مذاکرات تجاری خود ارزش ایجاد کنیمو استراتژی ها را برای ایجاد یک چارچوب شراکتی پرورش دهی…
مذاکره اتحادیه ای معامله جمعی

مذاکره اتحادیه ای معامله جمعی

, ,
مذاکره اتحادیه ای معامله جمعی در این مقاله به مذاکره اتحادیه ای معامله جمعی می پردازیم.این مقاله شاید در کشور ما مفهومی نداشته باشد ولی برای آشنایی با مذاکرات بین الملل به ترجمه آن پرداختیم.این مقاله ترجمه شده مقاله ای با عنوان Collec…
راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ما

راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ما

, , ,
راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ما در این مقاله به راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ما می پردازیماین مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Guide to Face Expressions in Body Language می باشد.در این مقاله، روی چند ترفند تمیز متم…
انواع درخواست ها

انواع درخواست ها

, , ,
انواع درخواست ها در این مقاله به انواع درخواست ها می پردازیماین مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان What’s The Difference Between RFT RFQ RFP RFI می باشد.تفاوت میان RFT، RFQ، RFP، RFI چیست؟توضیحات جزئی برای  RFT، RFQ، RFP، RFI.  توصیه ای از متخ…
مذاکره پیشنهاد کاری

مذاکره پیشنهاد کاری

, ,
مذاکره پیشنهاد کاری در این مقاله به مذاکره پیشنهاد کاری می پردازیم.این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Job Offer Negotiation Advice می پردازیمباید بدانیم چگونه برای یک پیشنهاد کاری با کارفرمای آینده مذاکره کنیم.این مقاله توصیه هایی در مو…