آرشیو برچسب: ترجمه شده

BATNA در مذاکره BATNA در مذاکره موضوع این مقاله می باشد در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Best Alternative می پردازیم. بهترین تمرین برای مذاکره در دست داشتن انتخاب های خوب ...
ادامه مطلب 6 اکتبر , 2017
انواع مذاکرات در این مقاله به انواع مذاکرات می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Types می پردازیم دو نوع مذاکره مختلف وجود دارد: مذاکره یکپارچه و مذاکره ...
ادامه مطلب 4 اکتبر , 2017
می خواهید مذاکره خود را آغاز کنید؟ 9 گام برای موفقیت در این کار پیش رو دارید. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان می خواهید مذاکره خود را آغاز ...
ادامه مطلب 3 اکتبر , 2017
پنج توصیه ی آموزشی موثر برای بهبود مهارت های مذاکره در این مقاله به پنج توصیه ی آموزشی موثر برای بهبود مهارت های مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای ...
ادامه مطلب 2 اکتبر , 2017
تکنیک های فروش که برای هر تجارتی کاربرد دارد در این مقاله به تکنیک های فروش که برای هر تجارتی کاربرد دارد می پردازیم. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Eighteen Proven ...
ادامه مطلب 1 اکتبر , 2017
چگونه یک تیم قدرتمند داشته باشیم در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم چگونه یک تیم قدرتمند داشته باشیم برای راحتی درک این موضوع می خواهیم به بررسی یک فیلم سینمایی بپردازیم ...
ادامه مطلب 30 سپتامبر , 2017
زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت ما را منتقل می کند در این مقاله به زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت ما را منتقل می کند می پردازیم در این مقاله ...
ادامه مطلب 20 سپتامبر , 2017
راه های تضمین نگهداری کارمندان در این مقاله به راه های تضمین نگهداری کارمندان می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Ways to Ensure Employee Retention می پردازیم. برای بیشتر کارفرماها، استخدام ...
ادامه مطلب 18 سپتامبر , 2017
راز واقعی برای بردن در این مقاله از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان راز واقعی برای بردن می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با ...
ادامه مطلب 16 سپتامبر , 2017
از کجا بدانیم که چه وقت باید مشتری خود را به خرید اجناس گران تر وسوسه کنیم؟ در این مقاله به از کجا بدانیم که چه وقت باید مشتری خود را به ...
ادامه مطلب 16 سپتامبر , 2017
چگونه داده های بزرگ می توانند به کار هوشمندانه تر کمک کنند، نه سخت تر در این مقاله به چگونه داده های بزرگ می توانند به کار هوشمندانه تر کمک کنند، نه ...
ادامه مطلب 15 سپتامبر , 2017
اجازه ندهیم که اطلاعات جدید به تصمیم گیری مان خدشه وارد کند در این مقاله به اجازه ندهیم که اطلاعات جدید به تصمیم گیری مان خدشه وارد کند می پردازیم در این مقاله ...
ادامه مطلب 14 سپتامبر , 2017
چگونه پس از قرارداد، باز هم مشتری خود را حفظ کنیم؟ در این مقاله به چگونه پس از قرارداد، باز هم مشتری خود را حفظ کنیم؟ می پردازیم در این مقاله به ترجمه ...
ادامه مطلب 13 سپتامبر , 2017
چگونه از مصالحه برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم؟ در این مقاله به چگونه از مصالحه برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم؟ می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای ...
ادامه مطلب 12 سپتامبر , 2017
چگونه با جنس مخالف خود مذاکره کنیم؟ در این مقاله به چگونه با جنس مخالف خود مذاکره کنیم؟ می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان How to Negotiate with ...
ادامه مطلب 11 سپتامبر , 2017