آرشیو برچسب: ترحمه شده

چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هستید؟ چهار نوع مذاکره کننده داریم: شما جزو کدام دسته هستید؟ در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Four Types of ...
ادامه مطلب ۲۸ شهریور , ۱۳۹۶
پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود در این مقاله به پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان five Little Tips to Perfecting ...
ادامه مطلب ۲۶ شهریور , ۱۳۹۶
خواندن فکر افراد در این مقاله به خواندن فکر افراد می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با نام Be a Better Mind Reader and Create Value Using Integrative Negotiation Strategies می باشد در این ...
ادامه مطلب ۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۶