آرشیو برچسب: ترحمه شده

چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هستید؟ چهار نوع مذاکره کننده داریم: شما جزو کدام دسته هستید؟ در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Four Types of ...
ادامه مطلب 19 سپتامبر , 2017
پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود در این مقاله به پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان five Little Tips to Perfecting ...
ادامه مطلب 17 سپتامبر , 2017
خواندن فکر افراد در این مقاله به خواندن فکر افراد می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با نام Be a Better Mind Reader and Create Value Using Integrative Negotiation Strategies می باشد در این ...
ادامه مطلب 15 می , 2017