آرشیو برچسب: خود محوری

تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیم در مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در مذاکره پرداختیم. در این مقاله تمایل به خود محوری را ...
ادامه مطلب ۱۶ اسفند , ۱۳۹۵
خود محوری در مذاکره، خودمحور بودن چه تاثیری بر روند مذاکره دارد؟ رفتار خود محورانه چه در زندگی شخصی چه در محیط مذاکره، آثار مخربی را در پی خواهد داشت. به ...
ادامه مطلب ۱۱ اسفند , ۱۳۹۵
خود محوری در این مقاله به خود محوری می پردازیم. خود محوری در مذاکره بسیار تعیین کننده می باشد. به شما پیشنهاد می نمایم قبل از خواندن این مقاله، مقاله آموزش مذاکره را ...
ادامه مطلب ۱۰ اسفند , ۱۳۹۵