آرشیو برچسب: دروغ

آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ موضوع این مقاله می باشد. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Do You ...
ادامه مطلب ۲۰ آبان , ۱۳۹۶
شناسایی دروغ در مذاکرات در این مقاله به شناسایی دروغ در مذاکرات می پردازیم. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Detecting Lies In Negotiations می پردازیم. مذاکره‌کنندگان معمولاً به هرچیزی ...
ادامه مطلب ۲۰ آبان , ۱۳۹۶
پس از تشخیص دروغ چه کنیم در این مقاله به پس از تشخیص دروغ چه کنیم می پردازیم مقاله افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند را مطالعه نموده اید؟ شما دروغ آنها را تشخیص دادید؟...خب بعد؟ تشخیص ...
ادامه مطلب ۲۴ اردیبهشت , ۱۳۹۶
تشخیص افراد دروغگو در این مقاله به تشخیص افراد دروغگو می پردازیم. آیا فکر می کنید که می توانید تشخیص دهید چه زمانی یک نفر دارد به شما دروغ می گوید؟ مقاله افراد قدرتمند، ...
ادامه مطلب ۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۶
جلوگیری از دروغ و فریب در این مقاله به جلوگیری از دروغ و فریب می پردازیم. در مقاله های گذاشته به دروغ پرداختیم. چگونگی برخورد با افراد دروغگو و دروغ گفتن بهترین دفاع در برابر دروغ  و ...
ادامه مطلب ۱۴ اردیبهشت , ۱۳۹۶