آرشیو برچسب: زبان بدن

لب ها به همراه چشمان، ویژگی های اصلی صورتمان را می سازند. یعنی در بسیاری از حالات مختلف و جلب توجه ها نقش دارند. وقتی تمام تمرکزمان روی تماس چشمی باشد، ...
ادامه مطلب ۲۲ آبان , ۱۳۹۶
آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ موضوع این مقاله می باشد. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Do You ...
ادامه مطلب ۲۰ آبان , ۱۳۹۶
راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ما در این مقاله به راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ما می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Guide to ...
ادامه مطلب ۱۶ آبان , ۱۳۹۶
روانشناسی احساسی - روانشناسی فراتر از زبان بدن از سری مقالات این شنبه در این مقاله به روانشناسی احساسی - روانشناسی فراتر از زبان بدن می پردازیم این مقاله به ترجمه مقاله ...
ادامه مطلب ۱۳ آبان , ۱۳۹۶
راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ، ترجمه مقاله ای با عنوان The Guide to Face Expressions in Body Language - Part 2 ...
ادامه مطلب ۱۳ آبان , ۱۳۹۶
حالات صورت در بدن در این مقاله به راهنمایی برای حالات صورت در بدن می پردازیم مقاله حالات صورت در بدن ترجمه مقاله ای با عنوان The Guide to Face Expressions in ...
ادامه مطلب ۱۲ آبان , ۱۳۹۶
روانشناسی زبان بدن - تنظیم شرایط کاربردی در این مقاله به روانشناسی زبان بدن - تنظیم شرایط کاربردی که ترجمه مقاله ای با عنوان Psychology of Body Language Part 4 Operant ...
ادامه مطلب ۱۱ آبان , ۱۳۹۶
از کجا بدانیم که زبان بدن دارد کار می کند؟ از کجا بدانیم که زبان بدن دارد کار می کند؟ موضوع این مقاله می باشد که ترجمه شده مقاله ای با ...
ادامه مطلب ۱۰ آبان , ۱۳۹۶
عواطف - روانشناسی فراتر از زبان بدن در این مقاله به عواطف - روانشناسی فراتر از زبان بدن که ترجمه مقاله ای با عنوان Emotions - The Psychology behind Body Language ...
ادامه مطلب ۹ آبان , ۱۳۹۶
روانشناسی عصبی پایه زبان بدن در این مقاله به روانشناسی عصبی پایه زبان بدن می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Psychology of Body Language – Basic Neuropsychology Part ...
ادامه مطلب ۸ آبان , ۱۳۹۶
در این مقاله به شناخت زبان بدن و حالات صورت که ترجمه مقاله ای با عنوان Understanding Body Language and Facial Expressions می پردازیم. زبان بدن یعنی علایم غیر کلامی که ...
ادامه مطلب ۷ آبان , ۱۳۹۶
زبان بدن و روانشناسی - رفتار گرایی و تنظیم شرایط کلاسیک در این مقاله به زبان بدن و روانشناسی - رفتار گرایی و تنظیم شرایط کلاسیک می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ...
ادامه مطلب ۶ آبان , ۱۳۹۶
راهنمای تقریبی برای زبان بدن در این مقاله به راهنمای تقریبی برای زبان بدن که ترجمه شده مقاله ای با عنوان The Ultimate Guide to Body Language می باشد می پردازیم ما ...
ادامه مطلب ۴ آبان , ۱۳۹۶
روانشناسی زبان بدن در این مقاله به روانشناسی زبان بدن که ترجمه مقاله ای با عنوان The Psychology of Body Language می باشد می پردازیم. وقتی درباره ی زبان بدن حرف می ...
ادامه مطلب ۱ آبان , ۱۳۹۶
خواندن زبان بدن دیگران در این مقاله به خواندن زبان بدن دیگران می پردازیم که ترجمه مقاله ای با عنوان Seventeen Tactics for Reading People's Body Language می باشد. نیمی ازآنچه درباره ...
ادامه مطلب ۳۰ مهر , ۱۳۹۶