آرشیو برچسب: علی بهرام پور

مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه در این مقاله به مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه می پردازیم. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Top 10 Crucial Rules for College Grad ...
ادامه مطلب ۲۳ آبان , ۱۳۹۶
لب ها به همراه چشمان، ویژگی های اصلی صورتمان را می سازند. یعنی در بسیاری از حالات مختلف و جلب توجه ها نقش دارند. وقتی تمام تمرکزمان روی تماس چشمی باشد، ...
ادامه مطلب ۲۲ آبان , ۱۳۹۶
مذاکره مشاوره مدیریت بدهی برای شرکت ها در این مقاله به مشاوره مدیریت بدهی برای شرکت ها می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Debt Management Advice ...
ادامه مطلب ۲۱ آبان , ۱۳۹۶
آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ آیا می دانید چه زمانی دارند دروغ میگویند؟ موضوع این مقاله می باشد. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Do You ...
ادامه مطلب ۲۰ آبان , ۱۳۹۶
ایجاد ارزش در مذاکره در این مقاله به ایجاد ارزش در مذاکره می پردازیم. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Value Creation In Negotiations می پردازیم. چگونه در تمام مذاکرات ...
ادامه مطلب ۱۹ آبان , ۱۳۹۶
اظهارنظر پس از مذاکره در این مقاله به اظهارنظر پس از مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Giving Feedback After A Negotiation می پردازیم "چگونه پس از مذاکره اظهار ...
ادامه مطلب ۱۸ آبان , ۱۳۹۶
مذاکره اتحادیه ای معامله جمعی در این مقاله به مذاکره اتحادیه ای معامله جمعی می پردازیم. این مقاله شاید در کشور ما مفهومی نداشته باشد ولی برای آشنایی با مذاکرات بین الملل ...
ادامه مطلب ۱۷ آبان , ۱۳۹۶
راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ما در این مقاله به راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ما می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Guide to ...
ادامه مطلب ۱۶ آبان , ۱۳۹۶
انواع درخواست ها در این مقاله به انواع درخواست ها می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان What’s The Difference Between RFT RFQ RFP RFI می باشد. تفاوت میان RFT، RFQ، ...
ادامه مطلب ۱۵ آبان , ۱۳۹۶
مذاکره پیشنهاد کاری در این مقاله به مذاکره پیشنهاد کاری می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Job Offer Negotiation Advice می پردازیم باید بدانیم چگونه برای یک پیشنهاد کاری با ...
ادامه مطلب ۱۴ آبان , ۱۳۹۶
روانشناسی احساسی - روانشناسی فراتر از زبان بدن از سری مقالات این شنبه در این مقاله به روانشناسی احساسی - روانشناسی فراتر از زبان بدن می پردازیم این مقاله به ترجمه مقاله ...
ادامه مطلب ۱۳ آبان , ۱۳۹۶
راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن راهنمایی برای حالات صورت در زبان بدن ، ترجمه مقاله ای با عنوان The Guide to Face Expressions in Body Language - Part 2 ...
ادامه مطلب ۱۳ آبان , ۱۳۹۶
حالات صورت در بدن در این مقاله به راهنمایی برای حالات صورت در بدن می پردازیم مقاله حالات صورت در بدن ترجمه مقاله ای با عنوان The Guide to Face Expressions in ...
ادامه مطلب ۱۲ آبان , ۱۳۹۶
روانشناسی زبان بدن - تنظیم شرایط کاربردی در این مقاله به روانشناسی زبان بدن - تنظیم شرایط کاربردی که ترجمه مقاله ای با عنوان Psychology of Body Language Part 4 Operant ...
ادامه مطلب ۱۱ آبان , ۱۳۹۶
از کجا بدانیم که زبان بدن دارد کار می کند؟ از کجا بدانیم که زبان بدن دارد کار می کند؟ موضوع این مقاله می باشد که ترجمه شده مقاله ای با ...
ادامه مطلب ۱۰ آبان , ۱۳۹۶