آرشیو برچسب: فرایند مذاکره

فرآیند مذاکره در این مقاله به فرآیند مذاکره که ترجمه مقاله ای با عنوان The Four Phases Of The Negotiation Process می پردازیم. وقتی فازهای مذاکره را به طور موثر اعمال کنیم ...
ادامه مطلب ۲۲ مهر , ۱۳۹۶
فرایند مذاکره در این مقاله به فرایند مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Are You Ready to Negotiate می پردازیم آیا برای مذاکره آماده هستید؟ باید بدانیم که زمان ...
ادامه مطلب ۲۴ خرداد , ۱۳۹۶