آرشیو برچسب: مذاکره

اظهارنظر پس از مذاکره در این مقاله به اظهارنظر پس از مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Giving Feedback After A Negotiation می پردازیم "چگونه پس از مذاکره اظهار ...
ادامه مطلب ۱۸ آبان , ۱۳۹۶
انواع سبک مذاکره در این مقاله به انواع سبک مذاکره که ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Styles می پردازیم. سبک مذاکره ما می تواند آنچه با سختکوشی به بن بست می ...
ادامه مطلب ۳ آبان , ۱۳۹۶
سؤال های هوشمندانه ای را در مذاکرات خود بپرسید سؤال های هوشمندانه ای را در مذاکرات خود بپرسید ، نام ترجمه مقاله یا با عنوانAsk Clever Questions In Your Negotiations می باشد. آیا ...
ادامه مطلب ۲۴ مهر , ۱۳۹۶
مذاکرات موقعیتی در این مقاله به مذاکرات موقعیتی که ترجمه مقاله ای با عنوان How To Succeed When Working With Tactical Negotiators می باشد، می پردازیم. اولویت بالای مردم در جلسات مذاکره ...
ادامه مطلب ۲۳ مهر , ۱۳۹۶
فرآیند مذاکره در این مقاله به فرآیند مذاکره که ترجمه مقاله ای با عنوان The Four Phases Of The Negotiation Process می پردازیم. وقتی فازهای مذاکره را به طور موثر اعمال کنیم ...
ادامه مطلب ۲۲ مهر , ۱۳۹۶
سنگ بنای مذاکره در این مقاله به سنگ بنای مذاکره می پردازیم مقاله سنگ بنای مذاکره ترجمه مقاله ای با عنوان How Time Pressure Affects The Outcome Of A Negotiation می باشد در پورتو پراینس، ...
ادامه مطلب ۲۱ مهر , ۱۳۹۶
تحقیق روی اهداف مان در این مقاله به تحقیق روی اهداف مان می پردازیم. چگونه تصمیم می گیریم؟ آیا کسی هستیم که به حس ششم، احساسات و عواطفش تکیه می کند، یا کسی که متکی ...
ادامه مطلب ۳۱ شهریور , ۱۳۹۶
قرار گرفتن در جلسه مذاکره در این مقاله به قرار گرفتن در جلسه مذاکره می پردازیم. مذاکره در زمین خودی حضور در دفتر خودمان، اغلب بسیار مفید است. چون زمین خودمان است. تمامی اطلاعات در ...
ادامه مطلب ۱۰ مرداد , ۱۳۹۶
آمادگی برای مذاکره در این مقاله به آمادگی برای مذاکره می پردازیم. بعضی ها خیال می کنند قدرت از هیکل، خشونت یا قلدری ناشی می شود، اما ساده ترین و موثرترین چیزی که می ...
ادامه مطلب ۹ مرداد , ۱۳۹۶
هنر مذاکره در این مقاله به هنر مذاکره می پردازیم. این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای به نام: The Art of Negotiating می باشد. مذاکره بخشی از زندگی روزمره است، اما در ...
ادامه مطلب ۱۴ فروردین , ۱۳۹۶
مذاکرات تجاری در این مقاله به تحلیل و بررسی مذاکرات تجاری می پردازیم مقاله ای با عنوان Negotiation به معنی مذاکره منتشر گردید که در اینجا به بررسی آن خواهیم پرداخت. تعریف مذاکره: ...
ادامه مطلب ۵ فروردین , ۱۳۹۶
اهمیت مذاکره در این مقاله به اهمیت مذاکره می پردازیم. پیش از این تعریف مذاکره را آموختیم. هنگامی که ما برای گرفتن تصمیمی با خود صحبت می کنیم، به این کار مذاکره ...
ادامه مطلب ۹ بهمن , ۱۳۹۵
قدرت چیست در این مقاله به قدرت چیست می پردازیم و با توضیح قدرت و حالتهای موجود آن در مذاکره و خرید و فروش، می توانیم دید بهتری نسبت به قدرت ...
ادامه مطلب ۷ بهمن , ۱۳۹۵
آداب مکالمه با تلفن در این بخش قصد داریم به آداب مکالمه با تلفن بپردازیم. ابتدا به توضیح و بیان اصول یک مذاکره تلفنی می پردازیم و پس از آن به آداب ...
ادامه مطلب ۶ بهمن , ۱۳۹۵
اصول مذاکره موفق اصول مذاکره موفق در زندگی روزمره و کار ما بسیار تاثیر گذار می باشد و در این مقاله به اصول مذاکره موفق می پردازیم. در حدود هفتاد سال پیش ...
ادامه مطلب ۵ بهمن , ۱۳۹۵