آرشیو برچسب: مذاکره

تفاوت مذاکره کننده حرفه ای با مذاکره کننده غیر حرفه ای در این مقاله به مذاکره کننده حرفه ای می پردازیم که در جلسات مهم چه واکنش هایی نشان می دهد. ...
ادامه مطلب ۳ بهمن , ۱۳۹۵
تعریف مذاکره موفق در این مقاله به تعریف مذاکره موفق می پردازیم که شامل تعریف مذاکره موفق و چگونگی دست یابی به آن را بررسی خواهیم نمود. در مقاله های گذشته به ...
ادامه مطلب ۲ بهمن , ۱۳۹۵
انواع دست دادن اولین قدم در جلسه مذاکره همان دست دادن می باشد که در این مقاله به انواع دست دادن می پردازیم. صحیح و غلط و رفتار خود و طرف ...
ادامه مطلب ۱ بهمن , ۱۳۹۵
بی اعتنایی با افرادی که قوانین را زیر پا می گذارد در این مقاله به بی اعتنایی با افرادی که قوانین را زیر پا می گذارند خواهیم پرداخت. همه ما دوستان و ...
ادامه مطلب ۳۰ دی , ۱۳۹۵
اعتماد از دست رفته در مذاکره اعتماد از دست رفته در مذاکره، موضوع مقاله مورد بحث ما می باشد که اعتماد از دست رفته مهم و قابل بررسی می باشد. همه ما ...
ادامه مطلب ۲۹ دی , ۱۳۹۵
مذاکره رسمی در این مقاله به شرایطی که باید در یک مذاکره رسمی داشته باشیم تا بتوانیم یک مذاکره رسمی موفق و اصولی داشته باشیم را بررسی می نمائیم. برای داشتن یک ...
ادامه مطلب ۲۸ دی , ۱۳۹۵
زبان بدن چیست ؟ زبان بدن چیست و در مذاکره چگونه باید از آن استفاده نمائیم. در مقاله ای به تعریف زبان بدن پرداختیم و با مفهوم و تعریف آن آشنا شدیم ...
ادامه مطلب ۲۷ دی , ۱۳۹۵
اهداف مذاکره در این مقاله به اهداف مذاکره خواهیم پرداخت، با مشخص نمودن هدف هایمان در مذاکره  می توانیم یک مذاکره اصولی و موفق داشته باشیم. پیشنهاد بنده برای مشخص نمودن اهداف مذاکره ...
ادامه مطلب ۲۶ دی , ۱۳۹۵