آرشیو برچسب: پیتر اکونومی

مهارتهایی که رهبران برای موفقیت به آنها نیاز دارند در این مقاله به مهارتهایی که رهبران برای موفقیت به آنها نیاز دارند می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای از آقای ...
ادامه مطلب ۳۰ خرداد , ۱۳۹۶
بهترین روش های ارتباط بی کلام در این مقاله به بهترین روش های ارتباط بی کلام می پردازیم در این مقاله که ترجمه مقاله ای از  آقای پیتر اکونومی می باشد با عنوان The ...
ادامه مطلب ۲۸ خرداد , ۱۳۹۶
شغل مناسب من در این مقاله به شغل مناسب من می پردازیم در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان seven Ways Millennials Can Make Really Smart Career Choices می ...
ادامه مطلب ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۶
چگونه همیشه سرحال باشیم چگونه همیشه سرحال باشیم ، موضوع این مقاله می باشد. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای از آقای پیتر اکونومی با عنوان five Things Really Happy People ...
ادامه مطلب ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۶
چگونه سریع به خواب برویم در این مقاله به چگونه سریع به خواب برویم می پردازیم. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Can't Sleep? Do This 1 Thing to ...
ادامه مطلب ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۶
موفقیت در محیط کار در این مقاله به موفقیت در محیط کار می پردازیم مقاله ای از آقای پیتر اکونومی با عنوان Twenty one Dumb Things Every Smart Leader Needs to Stop Doing Right ...
ادامه مطلب ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۶
چگونه فرد موفقی شویم چگونه فرد موفقی شویم ، موضوع مقاله مورد بحث می باشد در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Want to Be Happier and More Successful? ...
ادامه مطلب ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶
استفاده از قدرت ذهن در این مقاله به استفاده از قدرت ذهن می پردازیم. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای می پردازیم به نام The 1 Thing You Need to ...
ادامه مطلب ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۶
زبان بدن در مذاکره در این مقاله به زبان بدن در مذاکره می پردازیم. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان These 5 Body Language Mistakes Make Millennials Look ...
ادامه مطلب ۲۵ فروردین , ۱۳۹۶
پیتر اکونومی پیتر اکونومی peter economy  کیست؟ در این مقاله به معرفی نویسنده و سردبیری بزرگ خواهیم پرداخت به نام پیتر اکونومی . پیتر اکونومی نویسنده ی پرفروش ترین کتاب تجاری و ویرایشگری ...
ادامه مطلب ۱۳ فروردین , ۱۳۹۶