آرشیو برچسب: کلاس

گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۲۹ مهر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه سوم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه سوم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب ۱۷ مهر , ۱۳۹۶
هشتمین سمینار ارباب پول هشتمین سمینار ارباب پول باشید برگزار شد. در ادامه به گزارش این سمینار می پردازیم این سمینار در تاریخ سیزدهم مرداد ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی ...
ادامه مطلب ۱۴ مرداد , ۱۳۹۶