آرشیو برچسب: کلاس

گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب 21 اکتبر , 2017
گزارش جلسه سوم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه سوم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب 9 اکتبر , 2017
هشتمین سمینار ارباب پول هشتمین سمینار ارباب پول باشید برگزار شد. در ادامه به گزارش این سمینار می پردازیم این سمینار در تاریخ سیزدهم مرداد ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی ...
ادامه مطلب 5 آگوست , 2017